De basiseenheid Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen is op zoek naar een Docent/Onderzoeker op het gebied van leer- en onderwijsproblemen. Binnen de functie zal een globale verdeling van 60% onderwijstaken en 20% onderzoekstaken worden gehanteerd. De onderwijstaken zijn gericht op het verzorgen van onderwijs binnen de Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs (AOLB) en de opleiding Orthopedagogiek. Het gaat hierbij om het coördineren en verzorgen van vakken die gericht zijn op passend onderwijs, onderwijs aan leerlingen met een stoornis/beperking, en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Naast deze inhoudelijke vakken is het begeleiden van zowel BA-studenten als MA-studenten bij hun thesis onderdeel van de functie. De onderzoekstaken binnen deze functie vinden plaats in het kader van een langlopend evaluatieonderzoek naar passend onderwijs.

Voor meer informatie bekijk de website van de RUG