De ISED Dissertatieprijs is op donderdag 13 november uitgereikt aan Sylke Toll (Universiteit Utrecht). Evin Aktar (promovenda aan de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, Universiteit van Amsterdam) sleepte de ISED Artikelprijs in de wacht.

De prijzen zijn een initiatief van het Institute for the Study of Education and Human Development (ISED), een samenwerkingsverband tussen de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Utrecht op het gebied van pedagogiek en ontwikkelingspsychologie.

Dissertatie Sylke Toll

De dissertatie van Sylke Toll – begeleid door professor Van Luijt (Universiteit Utrecht) – richt zich op de kinderen bij wie de ontwikkeling van de rekenvaardigheid niet als vanzelfsprekend tot stand komt bij het volgen van het reguliere kleutercurriculum. De resultaten uit haar proefschrift laten zien dat voorbereidende rekenvaardigheid inderdaad een belangrijke voorspeller is voor welke kinderen rekenproblemen zullen krijgen. Ook onderzocht Toll welke factoren de ontwikkeling van voorbereidende rekenvaardigheid faciliteren dan wel belemmeren. Tot slot evalueerde zij de effecten van remediërende ondersteuning in de kleuterklassen met het programma “Op weg naar rekenen”, dat positieve effecten liet zien op de vroege rekenontwikkeling voor kinderen met een risico op rekenproblemen. Verschillende delen van het dissertatie-onderzoek zijn inmiddels gepubliceerd in internationale tijdschriften.

Referentie: Toll, S.W.M.T. (2013). A journey towards mathematics. Effects of remedial education on early numeracy. [Dissertatie]. Utrecht.

Artikel Evin Aktar

Promovenda Evin Aktar schreef – samen met Mirjana Majdandžić, Wieke de Vente en professor Susan Bögels – een artikel over het ontstaan van angst bij jonge kinderen, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Referentie: E. Aktar, M. Majdandžić, W. de Vente, & and S.M. Bögels (2013). The interplay between expressed parental anxiety and infant behavioural inhibition predicts infant avoidance in a social referencing paradigm. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54 (2), 144-156. doi: 10.1111/j.1469-7610.2012.02601.x