Het Professional PhD Program
Het promovendi Netwerk Nederland (PNN) is in 2013 gestart met het Professional PhD Program (PPP). In het PPP werken promovendi een aantal maanden bij een organisatie aan een project uit de dagelijkse praktijk. Met het programma wil het PNN de deelnemende organisaties kennis laten maken met de meerwaarde van promovendi en wil het promovendi de kans geven om in contact te komen met potentiële toekomstige werkgevers.

Waarom een PPP?
Hoewel in het huidige promotietraject de focus ligt op doorstromen naar een wetenschappelijke carrière, is ongeveer 80% van de promovendi na de promotie werkzaam buiten de wetenschap. Er zijn weinig mogelijkheden voor promovendi om zich al tijdens het promotietraject voor te bereiden op een baan in bijvoorbeeld de publieke sector of in het bedrijfsleven.

In het PPP krijgen promovendi van diverse achtergronden de kans om een aantal maanden aan de slag te gaan in een uitdagend project in een organisatie. Op deze manier kunnen promovendi ervaren hoe waardevol zij voor een organisatie kunnen zijn, door bewust gebruik te leren maken van de transferable skills, zoals projectmanagement en vakkundig presenteren. In dit kader biedt NWO thans meerdere plaatsen aan.

NWO
Vernieuwing en kwaliteit. Dat zijn de speerpunten waarmee de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) werkt aan de toekomst van de wetenschap in Nederland. Samen met wetenschappers, (inter)nationale wetenschapsorganisaties en bedrijven ontwikkelt en financiert NWO onderzoeksprogramma’s van topkwaliteit. Met subsidie van NWO werken vele onderzoekers bij universiteiten en (NWO-) instituten.

Het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) heeft tot taak het onderzoek op het terrein van de maatschappij- en gedragswetenschappen te bevorderen. Eén van de middelen die daartoe wordt ingezet, is het financieel steunen van onderzoeksprojecten. MaGW richt zich op het verkrijgen van nieuwe kennis in vier disciplinegroepen – Economie en Bedrijfskunde, Gedrag en Onderwijs, Recht en Bestuur en Sociale Wetenschappen – en in multidisciplinair verband.
Het bureau MaGW zoekt promovendi die aan de slag gaan bij NWO als  Junior beleidsmedewerker

van 1 oktober 2015 tot 1 april 2016  of van 1 januari 2016 tot 1 juli 2017

De functie:
Junior beleidsmedewerkers werken mee in de beoordelingsrondes van MaGW, met name bij het zoeken van referenten en het formeren van beoordelingscommissies. Referenten zijn wetenschappelijke specialisten die een oordeel geven over een voorstel aan NWO voor financiële steun aan een onderzoeksproject. De functie vormt zo een unieke kans om een kijkje te nemen bij NWO en te ontdekken hoe het subsidieproces er aan toegaat.

Waar moet je over beschikken:

  • een afgeronde masterstudie in de maatschappij- en Gedragswetenschappen, bij voorkeur Economie, Bedrijfskunde, Rechten of Psychologie;
  • belangstelling voor wetenschappelijk onderzoek;
  • goede redactionele en communicatieve vaardigheden.

Arbeidsvoorwaarden
De promovendus krijgt een tijdelijke aanstelling voor de duur van het traject bij NWO. De vergoeding staat gelijk aan het salaris dat de promovendus ontvangt bij de universiteit en is ten laste van het gebied/afdeling waar de werkzaamheden worden verricht. De promovendus gaat gedurende het traject bij de universiteit met onbetaald verlof. Na de projectperiode zet de promovendus de promotie voort onder dienstverband bij de universiteit.

Inlichtingen:
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Paul Berendsen, plv. directeur MaGW, via 070-3440905 of via p.berendsen@nwo.nl

Sollicitaties:
Belangstellenden kunnen hun sollicitatie (motivatiebrief en cv) e-mailen naar j.ruberg@nwo.nl onder vermelding van PNN.