Onderzoeker Minimale DataSet voor Mensen met Beperkingen v/m

Voor 0.8 fte
Vacaturenummer: 15227

De Vrije Universiteit Amsterdam (VU) is een vooraanstaande, innovatieve en groeiende universiteit die midden in de samenleving staat en actief bijdraagt aan de ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek.

Onze breed georiënteerde universiteit telt acht faculteiten, verschillende instituten, stichtingen en onderzoekscentra en ondersteunende diensten. Op de campus aan de snelst groeiende economische regio van Nederland (de Zuidas), werken ruim 4.000 medewerkers en volgen ruim 25.000 studenten wetenschappelijk onderwijs.

Bij de Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen werken circa 650 medewerkers en studeren ruim 3000 studenten. De faculteit kenmerkt zich door hoogwaardig (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en door wetenschappelijk onderwijs waarin de academische vorming centraal staat.

De vacature bestaat binnen de Sectie ontwikkelingspedagogiek onder leiding van professor Carlo Schuengel, onderdeel van de afdeling Pedagogische en OnderwijsWetenschappen (POW) o.l.v. professor dr. Catrin Finkenauer. De onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de sectie richten zich op de bijdrage van opvoeding, jeugdzorg en gehandicaptenzorg aan (geestelijk) gezond opgroeien. Het onderzoek is ingebed in de onderzoeksinstituten EMGO+ en LEARN!.

Personen met beperkingen vragen van de samenleving een zekere mate van aanpassing en ondersteuning teneinde een volwaardig leven te leiden. Voor mensen met beperkingen is het derhalve belangrijk dat zij zichtbaar zijn en hun behoeften en wensen kenbaar maken. Vanwege de levensbrede en levenslange ondersteunings- en zorgbehoeften van een deel van de mensen met beperkingen en de kwetsbaarheid voor medische en maatschappelijke risico’s is het van groot belang dat mensen met beperkingen maximaal ondersteund worden om datgene wat ze ervaren, willen of nodig hebben te uiten. Die ondersteuning gebeurt onderzoeksmatig nog op een te groot aantal verschillende manieren, waardoor gegevens versnipperd en onderling niet goed vergelijkbaar zijn. Met het oog op kwaliteitsverbetering van zorg en ondersteuning, beleid en wetenschappelijk onderzoek heeft ZonMW opdracht gegeven om een zogenaamde Minimale DataSet (MDS) voor mensen met beperkingen te ontwikkelen. De MDS is zelf geen databestand, maar een set van vragen en instrumenten waarmee gegevens kunnen worden verzameld bij mensen met beperkingen. Het is de bedoeling dat de basisMDS breed wordt toegepast in onderzoek en praktijk, om te beginnen via de projecten in het Nationaal Programma “Gewoon Bijzonder” dat nu van start gaat bij ZonMW.

De onderzoeker maakt deel uit van een projectteam dat verder bestaat uit prof Carlo Schuengel (VU), prof Petri Embregts (UvT) en dr Sandra Mergler (EUR). Het projectteam heeft een gebruikersgroep met vertegenwoordigers van clienten, zorgaanbieders, gemeentelijke instanties en kennisinstellingen. De opzet en inhoud van de MDS is bepaald op basis van een uitgebreid vooronderzoek in het veld.


Functie-inhoud

 • deskresearch;
 • samenstellen van instrumentarium;
 • verzorgen van documentatie (inclusief handleidingen en syntaxen);
 • voorbereiden en houden van bijeenkomsten van de gebruikersgroep;
 • inrichten gebruikersplatform;
 • rapportage voor opdrachtgever.


Functie-eisen

 • Academische opleiding op het terrein van gedrags- en/of gezondheidswetenschappen.
 • Afgeronde promotie;
 • Ervaring met multidisciplinair, kwantitatief onderzoek (sociaal-wetenschappelijk, gedragswetenschappelijk, of medisch);
 • Affiniteit met zorg en ondersteuning van mensen met beperkingen;
 • Sterke analytische vaardigheden;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Doelgericht werkend vanuit een strak tijdschema.


Bijzonderheden
De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 8 maanden met ingang van 1 oktober 2015. De aanstelling vindt plaats bij Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen. Op de website kunt u onze aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreid terugvinden (www.werkenbijdevu.nl).


Salaris
De aanstelling vindt plaats als Onderzoeker 3 op schaal 11 (bruto € 3324 tot € 4551 bij een voltijds dienstverband).


Informatie
Van het project bestaat een gedetailleerd werkplan met tijdspad. Geïnteresseerden voor de functie kunnen informatie inwinnen bij prof Carlo Schuengel, c.schuengel@vu.nl of 020-5988905.


Sollicitatie
Uitgebreid CV en motivatiebrief kunt u uiterlijk tot 30 juli 2015 sturen naar:

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Gedrags- en Bewegingswetenschappen, t.a.v.: C. Schuengel,

via e-mail: c.schuengel@vu.nl

Het vacaturenummer graag vermelden in de e-mail header.