Het AiO-project aan de UvA wordt uitgevoerd binnen de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding (POWL). De afdeling POWL is verantwoordelijk voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA. Medewerkers van de afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

Het AiO-project is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Onderwijsleerprocessen en Onderwijsleerproblemen. Een gedeelte van het programma van deze leerstoelgroep is gericht op de normale en afwijkende taal- en leesontwikkeling en op het ontwerp van optimale instructie- en behandelmethoden om de ontwikkeling van deze vaardigheden te bevorderen.

Projectbeschrijving

In het project Bevorderen van woordrepresentaties voor het leren lezen in het Engels via spraak- en orthografische ondersteuning wordt nagegaan in hoeverre ondersteuning door spraak en spelling de verwerving van representaties van Engelse woorden kan bevorderen. De veronderstelling is dat het vermogen om goede en gedetailleerde representaties van gesproken woorden te vormen van invloed is op het vermogen om een tweede taal te leren spreken en lezen. De effecten van spraak- en spellingondersteuning worden onderzocht in een drietal onderzoeken: een experimenteel, een longitudinaal en een computergestuurd interventieonderzoek. De studies worden uitgevoerd bij leerlingen uit de eerste klas van de middelbare school.

Voor meer informatie: bekijk de website van de UvA