Het onderzoeksproject Teaching and Teachers’ Emotional Processes: Transactional links with Teacher Wellbeing and Student Adjustment wordt gesubsidieerd door de Programmaraad voor Fundamenteel Onderwijsonderzoek (PROO) van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het omvat twee deelprojecten die in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht. Voor de twee deelprojecten zoeken wij per 1 september 2015 twee promovendi (AiO’s).

In Amsterdam wordt het project uitgevoerd binnen de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding, die verantwoordelijk is voor het onderwijs en onderzoek in de pedagogische en onderwijswetenschappen van de UvA.

Medewerkers van deze afdeling participeren in het College of Child Development and Education (bacheloronderwijs pedagogiek, onderwijskunde en Universitaire Pabo van Amsterdam [UPvA]), de Graduate School of Child Development and Education (masterprogramma’s pedagogiek, onderwijskunde, lerarenopleiding en PhD-opleiding), het Research Institute of Child Development and Education (pedagogisch en onderwijskundig onderzoek) en Research Priority Area Yield (multidisciplinair onderzoek naar de menselijke ontwikkeling).

Het AiO-project is ondergebracht bij het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Onderwijsleerprocessen en Onderwijsleerproblemen. Een gedeelte van dit programma is gericht op leerling-leraarrelaties en –interacties, alsmede op cognities, emoties en handelen van leraren in relatie tot leerlingen met speciale onderwijsbehoeften

voor meer informatie bekijk de UvA website